Meny

Nyheter — Nabovarsel

Nabovarsel – Sollitunet

Tiltaket omfatter oppføring av fire boligblokker i hhv 2, 3 og 4 etasjer m/parkering i kjellere. Naboer kan kontakt arkitekt Cathrine Hval Foss (976 36 491) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel kan ses […]

Les mer

Nabovarsel – Kiwi Brumunddal

Tiltaket omfatter oppføring av bygning med butikkareal og boliger. Butikken etableres i første etasje, boligarealet fordeles over to volum og oppføres i henholdsvis 2 og 5 etasjer over plan 1. Naboer kan kontakt arkitekt Tore […]

Les mer

drw - STUDIONSW

Nabovarsel – Rusta, Midtstranda

Tiltaket omfatter riving av deler av eksisterende bygg samt tilbygg for butikk- og lagerlokale. Tilbygget plasseres ut mot jernbanen. Naboer kan kontakte arkitekt Marthe Haave (625 50 400) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt […]

Les mer

Nabovarsel – Dagsenter på Klukstuen

Tiltaket omfatter oppføring av dagsenter i 1. etasje. Naboer kan kontakte arkitekt Jon Inge Poppe (970 54 953 eller 625 50 400) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes i elektronisk utgave her: Situasjonsplan […]

Les mer

drw - STUDIONSW

Nabovarsel – Løten Meieri

Tiltaket omfatter delvis riving, ombygging til boligformål inkl. nye terrasser/balkonger. Naboer kan kontakte arkitekt Stig Haave (970 54 952 eller 625 50 400) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes i elektronisk utgave her: Situasjonsplan […]

Les mer

Nabovarsel – Hamar Montessori-skole

Tiltaket omfatter oppføring av nytt skolebygg i 2 etasjer med tilhørende uteanlegg for Hamar Montessori-skole. Naboer kan kontakte arkitekt Amund Eggum Wangen (468 00 439) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes […]

Les mer

Nabovarsel – Strandvegen Panorama, Brumunddal

Tiltaket omfatter oppføring av to boligblokker med felles svalgang og trappehus. 3 etasjer pluss parkering under bakkeplan.  Naboer kan kontakte arkitekt Cathrine Hval Foss (976 36 491) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes […]

Les mer

Nabovarsel – Moelven Park

Tiltaket omfatter oppføring av boligblokker over eksisterende / ny p-kjeller. Opparbeidelse av ny adkomstveg og p-plasser. Opparbeidelse av lekeplass/møteplass. Bruksendring av eksisterende kjeller. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen. Naboer kan kontakte arkitekt Tore Bergh (970 […]

Les mer

drw - STUDIONSW

Nabovarsel – Biltema Gjøvik

Tiltaket omfatter oppføring av varehus i 1 etasje. Opparbeidelse av tilhørende utearealer. Naboer kan kontakte arkitekt Stig Haave (970 54 952) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes i elektronisk utgave her: Situasjonsplan […]

Les mer

Nabovarsel – Kvartal 13, Hamar

Tiltaket gjelder oppføring av 4 boligblokker/næringsbygg i 4-5 etasjer m/parkering i kjeller. Naboer kan kontakte arkitekt Jon Inge Poppe (970 54 953) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes i elektronisk utgave her; Situasjonsplan Fasade Sangenvegen Fasade […]

Les mer