Meny

Nyheter — Nabovarsel

Nabovarsel – Hamar Montessori-skole

Tiltaket omfatter oppføring av nytt skolebygg i 2 etasjer med tilhørende uteanlegg for Hamar Montessori-skole. Naboer kan kontakte arkitekt Amund Eggum Wangen (468 00 439) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes […]

Les mer

Nabovarsel – Strandvegen Panorama, Brumunddal

Tiltaket omfatter oppføring av to boligblokker med felles svalgang og trappehus. 3 etasjer pluss parkering under bakkeplan.  Naboer kan kontakte arkitekt Cathrine Hval Foss (976 36 491) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes […]

Les mer

Nabovarsel – Moelven Park

Tiltaket omfatter oppføring av boligblokker over eksisterende / ny p-kjeller. Opparbeidelse av ny adkomstveg og p-plasser. Opparbeidelse av lekeplass/møteplass. Bruksendring av eksisterende kjeller. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen. Naboer kan kontakte arkitekt Tore Bergh (970 […]

Les mer

drw - STUDIONSW

Nabovarsel – Biltema Gjøvik

Tiltaket omfatter oppføring av varehus i 1 etasje. Opparbeidelse av tilhørende utearealer. Naboer kan kontakte arkitekt Stig Haave (970 54 952) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes i elektronisk utgave her: Situasjonsplan […]

Les mer

Nabovarsel – Kvartal 13, Hamar

Tiltaket gjelder oppføring av 4 boligblokker/næringsbygg i 4-5 etasjer m/parkering i kjeller. Naboer kan kontakte arkitekt Jon Inge Poppe (970 54 953) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes i elektronisk utgave her; Situasjonsplan Fasade Sangenvegen Fasade […]

Les mer

Nabovarsel – Smedhagen Park, Nannestad

Tiltaket gjelder oppføring av boligblokk i 4 etasjer over kjeller. Opparbeidelse av parkeringsareal / grøntareal, fortau langs Smedstuvegen. Naboer kan kontakte arkitekt Tore Bergh (970 54 951) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes i […]

Les mer

Nabovarsel – Storhove Innovasjonsbygg Lillehammer

Tiltaket gjelder oppføring av kontorbygg / undervisningsbygg i 5 etasjer + teknisk rom samt gangbru. Bod for avfall / sykkelparkering. Opparbeidelse av parkeringsplass og adkomstveg. Naboer kan kontakte arkitekt Tore Bergh (970 54 951) ved spørsmål eller […]

Les mer

Nabovarsel – Martodden BT 5

Tiltaket gjelder oppføring av to boligblokker i 5 etasjer, med inntrukket toppetasje og p-kjeller under bakken. Opparbeidelse av tilhørende utearealer. Naboer kan kontakte arkitekt Amund Eggum Wangen (468 00 439) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt […]

Les mer

drw - STUDIONSW

Nabovarsel – Biltema Bryne

Tiltaket omfatter oppføring av varehus i 1 etasje. Opparbeidelse av tilhørende utearealer. Naboer kan kontakte arkitekt Stig Haave (970 54 952) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes i elektronisk utgave her: Situasjonsplan […]

Les mer

Nabovarsel – Tokstad i Ottestad

Tiltaket gjelder oppføring av to boligblokker i 3 og 4 etasjer m/parkeringskjeller. Naboer kan kontakte arkitekt Cathrine Hval Foss (976 36 491) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes i elektronisk utgave her: […]

Les mer