Meny

Nabovarsel – Løten Meieri

Tiltaket omfatter delvis riving, ombygging til boligformål inkl. nye terrasser/balkonger.

Naboer kan kontakte arkitekt Stig Haave (970 54 952 eller 625 50 400) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes i elektronisk utgave her:

Situasjonsplan

Planer

Fasader og snitt

Kategori: Nabovarsel