Meny

Hamar Montessoriskole

Sted: Hamar
Byggherre: Hamar Montessori
Status: Forprosjekt
Areal: 1.200m²

Et nytt bygg for Hamar Montessoriskole er planlagt ut fra prinsippet om likeverdighet i opplevelse av og tilhørighet til skolen. Alle som bruker skolen – barn, unge og voksne – bruker samme hovedinngang og blir møtt som like mennesker i møtet med bygget hver dag.

Hovedinngangen synliggjøres av et farget skjermtak som delvis bretter seg ned og inn i bygget, som for å vise veien inn til skolens ankomstrom. En åpen og romslig foajé binder byggets ulike funksjoner sammen. Det er her du ønskes velkommen, før hver går til sitt og begynner på dagens oppgaver og arbeid.

De to etasjene er gitt ulik materialitet og uttrykk, og er formet som et langstrakt volum kledd med horisontale trespiler over en platekledd, mørkere base. Det øvre volumet har horisontale vindusbånd med tydelige omramminger, mens basen har vertikale glassfelt.

Kategori: