Meny

Nabovarsel – Asper boligområde

Tiltaket omfatter oppføring av boligbygg med parkeringskjeller på delfelt BBB4 OG BBB5.

I tillegg skal omsøkte område inkludere opparbeidelse av tilliggende grøntområder og samferdselsanlegg iht vedlagte situasjonsplan og landskapsplan.

Naboer kan kontakte arkitekt Tore Bergh (970 54 951 – tb@studionsw.no) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel kan ses her;

Følgebrev

Situasjonsplan

Landskapsplan

Snitt

Fasader

Illustrasjoner

Kategori: Nabovarsel, Uncategorized