Meny

Nabovarsel – Barneboliger Hertzbergs gate 49, Hamar

Tiltaket omfatter ombygging av eksisterende bygning samt tilbygg på gamle Skjønsberg barnehage. Det skal etableres egne fellesarealer tilhørende hver boligdel samt en personalbase og tilhørende utearealer.

Adkomsten til boligene skjer fra Hertzbergs gate. Det etableres parkering for ansatte og besøkende i Hertzbergs gate, utenfor inngangen. Eksisterende asfaltert plass skal opparbeides til parkering og beplantes mot lekeplass.

Naboer kan kontakte arkitekt Line Oustad (907 66 399 – lo@studionsw.no) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel kan ses her;

Situasjonsplan

Fasader

Snitt

Kategori: Uncategorized