Meny

Nabovarsel – Kvartal 6 i Hamar

Tiltaket omfatter ny boligbyggelse ved Hamar Bryggeri, vestre del av kvartal 6, innenfor rammene av bebyggelsesplan for Hamar bryggeri. Boligbygget består av fire etasjer over bakkeplan, hvor øverste etasje utformes som en inntrukket toppetasje.
Naboer kan kontakte arkitekt Amund Eggum Wangen (950 32 009 – aew@studionsw.no) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel kan ses her;

Situasjonsplan

Fasade Vest og Situasjonssnitt

Fasade Nord Syd Øst

 

Kategori: Nabovarsel