Meny

Nabovarsel – Omsorgsboliger for Hamar kommune

Tiltaket omfatter omsorgsboliger bestående av 4 leiligheter, en akuttleilighet, fellesareal og en døgnkontinuerlig personalbase.
Eksisterende uthus og skolebygning vil bli revet.
Naboer kan kontakte arkitekt Marthe Haave (957 57 790 – mh@studionsw.no) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel kan ses her:

Situasjonsplan

Fasader

Plan 1

Plan 2

Snitt

 

Kategori: Nabovarsel