Meny

Nabovarsel – Raubekkgata 17 og 19 Hamar

Tiltaket omfatter oppføring av 3 boligblokker i 2 til 6 etasjer m/parkeringskjeller.

Naboer kan kontakte arkitekt Morten Nilsen (476 79 472 – mn@studionsw.no) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel kan ses her:

Utomhusplan

Fasader nord og sør

Fasader øst og vest

Snitt

Illustrasjoner

 

 

Kategori: Nabovarsel