Meny

Nabovarsel – Voll legesenter

Tiltaket omfatter oppføring av helsesenter / legesenter og boliger i to etasjer.

Naboer kan kontakte arkitekt Cathrine Hval Foss (976 36 491) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes i elektronisk utgave her:

Situasjonsplan

Situasjonssnitt

Snitt AA

Fasade sør og øst

Fasade nord og vest

 Sol-skyggediagram

Perspektiv

Kategori: Kunngjøring