Meny

Nabovarsling – Aluvegen 93

Tiltaket omfatter oppføring av boligbygg med parkeringskjeller i tråd med detaljreguleringsplan for Aluvegen 93. Søknad om tiltak omfatter kun «Låven».

Naboer kan kontakte arkitekt/søker Amund Eggum Wangen (625 50 400 / aew@studionsw.no) ved spørsmål eller kommentarer til planene.

På grunn av jul/nyttår er frist for ev merknader til planene satt til 11. januar 2021.

Dokumenter vedlagt nabovarsel kan ses her:

Situasjonsplan

Fasader

Snitt

Følgebrev

Kategori: Nabovarsel