Meny

Garvergården

Sted: Elverum
Status: Parallelloppdrag
Areal: ca 13.000m²

STUDIONSW har utarbeidet et forslag til ny boligbebyggelse ved Garvergården i Elverum. Forslaget legger opp til kombinasjon av parkering, næring og boliger med fellesskapsløsninger.

Tomten har stor høydevariasjon, og målsettingen har vært å integrere prosjektet med eksisterende bystruktur. Dette er gjort gjennom å etablere intern kommunikasjonsstruktur med hovedinngang fra Storgata for dagligvare og helseforetak, samt gangadkomst fra Storgata i forbindelse gangakse nord-sør i tråd med ny byplan.

Prosjektet er plassert nærme Glomma, med utsyn og gode solforhold, men også tett på viktige trafikk-knutepunkt. Mot Elvarheimgata legger prosjektet opp til opprettelse av støyskjerm/”bymur”, med en gabionmur som miljøvegg. Veggen skjermer mot støy, og skaper avgrensede uterom for boligene. Bygningene er plassert med tanke på solskinn fra vest, og utsyn mellom bebyggelsen rettes mot Glomma, mot vest.

Kategori: , ,