Meny

Hamar Montessori

Sted: Hamar
Byggherre: Hamar Montessoriskole
Entreprenør: FP Entreprenør AS
Areal: 1.100m²
Status: Ferdigstilt 2018

Et nytt bygg for Hamar Montessoriskole er planlagt ut fra prinsippet om likeverdighet i opplevelse av og tilhørighet til skolen. Alle som bruker skolen – barn, unge og voksne – bruker samme hovedinngang og blir møtt som like mennesker i møtet med bygget hver dag.

Hovedinngangen synliggjøres av et farget skjermtak som delvis bretter seg ned, som for å vise veien inn til skolens ankomstrom. En åpen og romslig foajé binder byggets ulike funksjoner sammen. Det er her du ønskes velkommen, før hver går til sitt og begynner på dagens oppgaver og arbeid.

De to etasjene er gitt ulik materialitet og uttrykk, og er formet som et langstrakt volum kledd med horisontale trespiler over en platekledd, mørkere base. Det øvre volumet har horisontale vindusbånd med tydelige omramminger, mens basen har vertikale glassfelt.

 

Kategori: