Meny

Trondheim Square Dance

Sted: Trondheim
Areal: 44.200m²

Bolig Konkurranse i Trondheim i samarbeide med NSW

Område for utbygging tilsv. 37 daa. Av dette er avsatt 3,5 daa. til barnehageformål.

Forslaget viser en bebyggelse som dekker ca 39.800 m² BRA + 1000 m2 for barnehage ved foreslåtte maksimumshøyder. Beregningen er gjort eks balkonger, frittstående sykkelboder og overflateparkering. Totalt areal er beregnet til ca 44.200 m² BRA inkl barnehage, balkonger og boder.( P-kjeller/sportsboder er ikke medregnet).

Tomteutnyttelsen (TU) kan for hele området beregnes til ca %BRA = 119 % inkl. veger og plasser.

Tegningene antyder ca. 470 boliger.

Rambla - Mennesker Indre gard-Menneskermodell 2015-05-14_25

 

Kategori: ,