Meny

Voll Legesenter

Sted: Hamar
Byggherre: Linbo AS
Status: Detailprosjekt
Areal: 1.700m²

Voll Legesenter

Bebyggelsen formes i et knapt og presist språk med flate tak og nøye avveiede arkitektoniske grep. Byggetrinn 2 er utformet som et bygningsvolum med vel plasserte innhakk. Volumet fortsetter i samme liv som butikken for å ta opp i seg overgangen til 1.byggetrinn, Kiwi. Det vil være vertikale sprang som bryter opp bygningskroppen. Dermed vil boliganlegget bli oppbrutt i mindre volumer som lettere kan innpasses i landskapet enn store volumer.Fasadene skal framstå som enkle og presise med flater i tre i samspill med åpne glasspartier og balkonger og inntrukne partier. Ved å tilføye små raffinementer, som eksempelvis uventede, men velbegrunnede vindusformater og plasseringer, oppnås et arkitektonisk uttrykk som er samtidens.

Den enkelte bolig skal være del av en større helhet men samtidig uttrykkes som en enhet for å vise at bebyggelsen har variasjon som bryter opp innenfor hovedevolumet. Fasadenes farger har betydning i forhold til hvordan området oppleves på kort og langt hold (fjernvirkning) , variasjon og identitet, samt gi et signalbygg med farge. Målsettingen om omfattende bruk av tre skal ivaretas gjennom en trekledd fasade på hovedvolumet. Kledning er tenkt som stående omvendt lektepanel i grå Møre Royal, for å ha et slektskap til Kiwi-bygget. Naboskiller og innvendige vegger kan utføres i bindingsverk (plassbygd), bærekonstruksjoner for øvrig blir i stål og betong.

 

Kategori: ,