Meny

VI SØKER DYKTIGE ARKITEKTER

Vi er for tiden 12 medarbeidere. Kontoret er i en fase med ansettelse av nye arkitekter for videre oppbygging av god, arkitektfaglig kompetanse.

Vi har stor pågang av oppdrag, spesielt innenfor større boliganlegg og næringsbygg, både lokalt og regionalt. StudioNSW er en søsterbedrift av Narud Stokke Wiig. Sammen utgjør vi et sterkt fagmiljø med høy kompetanse og stor kapasitet.

Det er en forutsetning at søkere kan beherske ett av de skandinaviske språk, muntlig og skriftlig.

Søknad sendes til:
STUDIONSW
v/Tore Bergh
tb@studionsw.no / 970 54 951

 

Kategori: Kunngjøring, Presse