Meny

Nyheter — Kunngjøring

Oppstart av detaljreguleringsplan for Åsvangvegen 20

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Åsvangvegen 20, Gnr 613 / Bnr 46, PlanID 3413-342 I medhold av plan- og bygningslovens 12-8, varsles oppstart av detaljregulering for Åsvangvegen 20, 2334 Romedal. Forslagsstiller er Gunders Eiendom […]

Les mer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Elverhøi III

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 og §12-14, varsles med dette oppstart av detaljregulering av Elverhøi III, gnr./bnr. 30/1, 30/488, 30/1008, i Leiret i Elverum sentrum. Grunnlag for regulering er Plan- og bygningslovens Kapittel […]

Les mer

Oppstart av detaljreguleringsplaner for Nyborg og Stenerstua

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Nyborg, Gnr 1 / Bnr 2203 I medhold av plan- og bygningslovens 12-8, varsles herved oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nyborg, Rollsløkkvegen 16, 2318 Hamar. Planavgrensningen er vist […]

Les mer

Nabovarsel – Voll legesenter

Tiltaket omfatter oppføring av helsesenter / legesenter og boliger i to etasjer. Naboer kan kontakte arkitekt Cathrine Hval Foss (976 36 491) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes i elektronisk utgave her: Situasjonsplan Situasjonssnitt […]

Les mer

VI SØKER DYKTIGE ARKITEKTER

Vi er for tiden 12 medarbeidere. Kontoret er i en fase med ansettelse av nye arkitekter for videre oppbygging av god, arkitektfaglig kompetanse. Vi har stor pågang av oppdrag, spesielt innenfor større boliganlegg og næringsbygg, […]

Les mer

Byggeskikkprisen til Melkefabrikken

Hamar kommunes Byggeskikkpris for 2015 tildeles Melkefabrikken, tegnet av STUDIONSW! Byggeskikkprisen deles ut annethvert år, og i år med temaet «Redesign». Melkefabrikken tildeles prisen av et enstemmig formannskap, i tråd med juryens innstilling. Prosjektet er utviklet […]

Les mer

GOD JUL

STUDIONSW ønsker alle sine samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Vi gleder oss til å ta fatt på nye og spennende prosjekter i 2015. Kontoret holder julestengt frem til mandag 5. […]

Les mer

resepsjon kontor studionsw hamar

STUDIONSW lanserer nye nettsider

ASH er blitt STUDIONSW 1. januar 2014 overtok NSW Sivilarkitekter aksjemajoriteten i ASH arkitekter, og som en følge av dette skiftet kontoret navn til STUDIONSW. Som et naturlig ledd i en videreutviklingsprosess lanserer vi nå […]

Les mer