Meny

Banken

Sted: Hamar
Byggherre: Utstillingsplassen Eiendom AS
Status: Ferdigstilt 2021
Areal: 2.700 m²

Oplandske Kreditbank, bygget i 1913, ble tegnet av arkitekt MNAL Bredo Greve. Bygården i gjennomført jugendstil, har i lang tid definert Hamars sjøfront, der bygget ligger ut mot Strandgateparken og Mjøsa. Bredo Greve var født på Hamar, utdannet seg til arkitekt i Berlin på midten av 1890-tallet og startet eget arkitektkontor i Oslo i 1897. Greve står bak noen av de viktigste offentlige byggene fra tidlig 1900-tall, blant annet Hovedbygget ved NTNU i Trondheim og utformingen av Theatercaféen i Oslo.

På 1970-tallet ble bankbygget tilbygget med en ny fløy mot Torggata, tegnet av arkitekt MNAL Christian Lindman. Utvidelsen ble da bygget med prefabrikkerte betongelementer i fasaden, tilpasset Bredo Greves jugendfasade, men med et samtidig, mer nedtonet fasadeuttrykk.

Det er med stor respekt for byggets historie at vi i STUDIONSW på Hamar, sammen med NSW arkitektur i Oslo, nå tilfører enda et lag til arkitekturen og den historiefortellingen som synes i bybildet gjennom omforming fra næringsbygg til sentrale byboliger.

«Fremtidens bygg er allerede bygget», sier man ofte, og det er ikke uten grunn. Ombygging og transformering av eksisterende bygg er en av de viktigste oppgavene vi som arkitekter kan jobbe med fremover. Gjenbruk av bygninger er miljøvennlig og klimasmart, og bevaring av spor etter byens historiske utvikling gir oss mennesker omgivelser som har historisk dybde og stedsidentitet.

Boligene i Banken-prosjektet er utviklet rundt de viktigste kvalitetene i bygget; nærhet og utsikt til Mjøsa, god romhøyde og arkitekturhistorisk dybde. For boligene i plan 2 og 3 utvides dagens vindusåpninger ned til gulv, og gir rom for høyere vindusdører med franske balkong. Slik ivaretas hovedfasadens jugendstil, kombinert med vårt ønske om å gi mer lys og luft til hver bolig. Fasadens pilaster danner en strengt vertikal rytme, og løsningen med høyere vinduer tilfører ytterligere kvaliteter til bygget som et klassisk byhus.

Øverste plan erstatter dagens oppbygde loftsetasje. Fasaden underordner seg jugendfasadens rytmikk, gjennom å respektere pilastrene og videreføre dette som tette felt. Yttervegg i dette planet ligger tilbaketrukket fra hovedgesims, og det gir rom for boliger med tilgang til egne takterrasser.

Interiørene i bygget er formgitt ut fra et ønske om å bygge på den tidligere bankdriften, og videreføre Bredo Greves jugendinteriør, i en moderne fortolkning. Leilighetene har klassiske elementer som speildører og profilert listverk, og fellesarealene har brystningspanel og detaljer i gyllent metall.

Kategori: ,