Meny

Eidsiva/Elvia

Sted: Hamar
Byggherre: Utstillingsplassen eiendom
Status: Byggestart vinter 2021
Areal: 13.000m²

Nytt hovedkontor for Eidsiva og Elvia

Kontorbygget vil være på rundt 13.000 kvm, fordelt på 8 lyse etasjer. Bygget er tegnet av Studio NSW, og til sammen skal det arbeide rundt 400 personer her.

Utstillingsplassen Eiendom AS og Elvia har hatt felles målsettinger om at det nye bygget skal være innovativt, ha en tydelig miljøprofil og være et godt og inspirerende sted å jobbe. Miljøambisjonene er fundamentert i prosjektets konkrete miljømål. Bygget skal BREEAM-sertifiseres som Excellent, oppfylle energimerke A og passivhusstandard for næringsbygg. Av andre miljø- og bærekraftige løsninger nevnes solceller, lokal overvannshåndtering med grønne bed og blå tak, tilrettelegging for grønn mobilitet og valg av bærekraftige materialer.

Hamar vil legge merke til byggets særegenhet langs Vangsvegen, i siktlinjen inn mot sentrum, med en åpen og transparent fasade som heller ut mot Vangsvegen. Nærheten til trafikale knutepunkt og omkringliggende service- og tjenestetilbud, vil innby til samhandling og styrke aktiviteten i og rundt Hamar sentrum.

Se mer om prosjektet i media:

Hamar Arbeiderblad

Finansavisen

Utstillingsplassen eiendom

 

Kategori: ,