Meny

Farverikvartalet

Sted: Gjøvik
Status: Konkurranse
Areal: 26.289m²

Bygningskonsept
Det legges opp til et byggesystem baser på leiligheter fordelt rundt hver enkelt kjerne. Dekker og kjerne utføres i betong, yttervegger og balkonger kan bæres med stålkonstruksjoner. Grunnleggende for konseptet er at det ikke utføres sprang i plassering av isolasjonssjiktet, men at dette føres loddrett gjennom hele bygningens høyde. Variasjon i fasaden ivaretas gjennom ulike uttrykk i den ytre, uklimatiserte fasaden.
Stor grad av repetisjon i både indre og ytre fasader legger til rette for rasjonell prosjektering og produksjon på byggeplass.

Funksjonell fasade
Bygningenes fasadesystem gir muligheter for en stor grad av variasjon i uttrykk og ytelse. Innenfor et stramt og enhetlig system kan utfordringer med hensyn på akustikk, solinnstråling, visuell skjerming og termisk komfort ivaretas. Solskjeming kan ivaretas ved å variere dybden på balkongsjiktet avhengig av orientering og solforhold.

Akustisk skjerming ivaretas ved å innglasse deler av balkongen der det er støybelastninger eller der kjøper ønsker en ekstra grad av skjerming. Innglassing av fasaden kan kombineres med innglassing mot balkong dersom man ønsker å ha en vinterhage.

Visuell skjerming er aktuelt utenfor soverom som ligger vendt mot nabobygg, der avstandene til nabobygg er små eller der man ønsker en helt privat utsikt fra f.eks soverom eller bad. Fasadesystemet gir gode muligheter for en stor grad av variasjon i bygningenes uttrykk, uten at
det går på bekostning av helheten. Det vil være naturlig å studere en variasjon i materialbruk og uttrykk på de ulike byggetrinnene i det videre
arbeidet med prosjektet.

 

Kategori: ,