Meny

Hlin

Sted: Randaberg
Areal: 2.690m²

Konkurranse i Randaberg i samarbeide med NSW

Hlín skal formidle, inspirere og engasjere. I tillegg skal prosjektet begeistre og omslutte. Beskytte mot vær og vind. Til og med tåle en vinternatt. Alt dette uten særlige inngrep i terrenget. Prosjektet skal forsiktig sette foten i bakken og nærmest sveve over kystlandskapet.

Hlín bygger i første rekke på en idé om å skape best mulig rammer for ulike typer historieformidling knyttet til livet langs kysten, med tomtens spektakulære omgivelser som bakteppe og virkemiddel. Vårt forslag til Maritimt Vitensenter i Tungevågen tar utgangspunkt i tradisjonell jærbyggeskikk og er organisert rundt et indre gårdsrom. Rundt dette er de ulike funksjonene innpasset i et fem meter høyt rom. Arealer som har gjensidig nærhetsbehov er samlet i klynger og disse er alle omsluttet av formidlingsarealer av en eller annen sort. Langs ytterveggen er det gitt plass til en sammenhengende forbindelse, som dels har til hensikt å trekke omgivelsene inn i huset, men vel så mye gi plass til formidling av en annen karakter enn de store utstillingsarealene i nordøst.

Den gjennomgående romhøyden gir mulighet for stor fleksibiltet og stor grad av variasjonsmuligheter, og i gitte tilfeller kan også møterom og verksted tenkes som en del av formidlingsarealet. Planløsningen legger samtidig til rette for at arrangementsarealene (møte-/konferanserom, café, butikk, garderober og toaletter) enkelt kan deles av fra resterende virksomhet, og at disse kan driftes uavhengig av formidlingsarealene.

 

RANDABERG 01122014_optimized_Page_1RANDABERG 01122014_optimized_Page_2RANDABERG 01122014_optimized_Page_3RANDABERG 01122014_optimized_Page_4RANDABERG 01122014_optimized_Page_5

Kategori: