Meny

Sæterløkka omsorgsboliger

Sted: Hamar
Byggherre: Utstillingsplassen Eiendom AS
Status: Ferdigstilt 2023
Areal: 2.300 m²

Som nærmeste nabo til Hamar Park, er det blitt oppført 32 omsorgsboliger med fellesfunksjoner. Vårt fokus har vært på å skape et bygg med enkel veifinning og gode planløsninger, som ivaretar beboergruppens behov. Boligene er tiltenkt personer med begynnende og lett demens, og sentralt i prosjektet ligger sansehagen i overgangen mellom bygningen og den offentlige parken.

Hver etasje er organisert rundt fellesstuen for hver bogruppe. Etasjene har hver sin hovedfarge, slik at beboere og besøkende lett kan kjenne seg igjen. Boenhetene er alle likt utformet, med unntak av at de som ligger mot endevegg er blitt gitt et ekstra vindu. Hver boenhet er gitt et stort karnappvindu i enden av oppholdsrommet. Vinduet er plassert i en høyde som gjør at vinduskarmen får dobbel funksjon som sittebenk som gir ekstraplasser dersom beboerne har besøk, eller hvis man selv vil sette seg i vinduskarmen og se ut.

Karnappvinduene er det fremtredende og styrende elementet i fasaden, og forteller på sitt vis en fortelling om hva som skjer på innsiden. Karnappene henter farge fra parken, med grønnlakkert metall og vinduer i en lysere grønntone. Hovedfasadene har stående trekledning med skrådd dobbelfalset profil, lagt med vekslende leggeretning per etasje, som gir en variert og subtil skyggevirkning gjennom døgnet.

Omsorgsboligene er støttet og godkjent av Husbanken, med særskilte krav utover TEK17. Prosjektet er Breeam-sertifisert til Excellent.

Utbyggingen av omsorgsboligene er første byggetrinn i tråd med ny detaljreguleringsplan for UPL sør, hvor STUDIONSW har utarbeidet områdeanalyse og illustrasjonsprosjekt for videre utbygging.

Foto: Martin Nilsen og STUDIONSW (siste bilde)

Kategori: , ,