Meny

Storhove

Sted: Lillehammer
Byggherre: Storhove Innovasjonsbygg AS
Entr.: Evensen & Evensen AS
Areal: 2.500m²
Status: Ferdigstilt 2018

Kontor- og undervisningsbygg for Høgskolen i innlandet – Lillehammer. Nybygget er plassert i bunnen av skråningen som strekker seg fra nivå med E6/jernbanen og opp til Høgskolen. I bakkant er bygget i kontakt med terrenget. I forkant er bygget «hevet» på søyler.

Mellom øvre terrengnivå mot Høgskolen og nybygget er det etablert bruforbindelse.

Det nye bygget er oppført med fasader i cortenstål for å skape en sammenheng med skiferkledningen på Høgskolen.

Byggets plassering og høyde bidrar til en gradvis strukturforlengelse av Fakkelgården, samtidig som Høgskolen får ligge i fred uten at strukturen hindrer oppfattelsen av det eksisterende anlegget.

Bygget er første trinn i en mulig, fremtidig utvikling i området.

Kategori: ,