Meny

STUDIONSW er et nytenkende
arkitektfirma i Hamar

Siste nyheter

trace

Nabovarsel – Høgmyr, Stange

Bruksendring for Høgmyr i Stange er nå varslet naboer for evt. uttalelser. Deler av Romedalsvegen 6 er planlagt benyttet til kontorer for Stange kommune. Naboer kan kontakte arkitekt Stig Haave (970 54 952) ved spørsmål eller kommentarer [...]

Les mer

trace

Nabovarsel veger og p-plasser Storhamar Arena

Opparbeidelse av veger og p-plasser for tidligere varslet prosjekt i Kornsilovegen 58, Hamar er nå nabovarslet. Naboer kan kontakte arkitekt Tore Bergh (970 54 951) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Situasjonsplan vedlagt i nabovarsel finnes i elektronisk utgave [...]

Les mer

trace

Nabovarsel – Storhamar Arena

Prosjekt i Kornsilovegen 58, Hamar, er nå nabovarslet. Tiltaket omfatter riving av eksisterende bygg og oppføring av ny idrettshall m/næringsareal. Naboer kan kontakte arkitekt Tore Bergh (970 54 951) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter [...]

Les mer

trace

Nabovarsel – Furubergvegen 191

Prosjekt i Furubergvegen 191, Hamar,  er nå varslet naboer for evt uttalelser. Tiltaket omfatter følgende: – Endring av fasader, hovedsakelig dør- og vindusåpninger, samt to nye balkonger – Bruksendring fra næring til bolig i deler av [...]

Les mer

trace

Nabovarsel – Gjerluvegen 1D

Nybygg for bilrelaterte virksomheter i Nydalen er nå varslet naboer for evt uttalelser. Bygget forholder seg til reguleringsplan for Krokstadskogen.  Denne planen er lagt ut til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling og er således ikke vedtatt. [...]

Les mer