Meny

STUDIONSW er et nytenkende
arkitektfirma i Hamar

Siste nyheter

trace

Nabovarsel – Kongssenteret Vest, Kongsvinger

Tiltaket omfatter følgende; Riving av eksisterende bebyggelse innenfor eiendommen g/bnr 73/295. Oppføring av 4 stk. boligblokker over parkeringskjeller. Opparbeidelse av gårdsrom, lekeareal og grøntareal. Opparbeidelse av innkjørsel til P-hus fra Otto Wengsveg. Opparbeidelse av boligatkomst [...]

Les mer

trace

Nabovarsel – St.Jørgensgate 6 i Hamar

Oppsetting av generasjonsbolig bestående av 1.etasje + underetasje i St.Jørgensgate er varslet naboer for evt. uttalelser. Naboer kan kontakte arkitekt Jon Inge Poppe (970 54 953) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter vedlagt nabovarsel finnes i elektronisk utgave her: Perspektiv Fasade (1) [...]

Les mer

trace

Nabovarsel – Høgmyr, Stange

Bruksendring for Høgmyr i Stange er nå varslet naboer for evt. uttalelser. Deler av Romedalsvegen 6 er planlagt benyttet til kontorer for Stange kommune. Naboer kan kontakte arkitekt Stig Haave (970 54 952) ved spørsmål eller kommentarer [...]

Les mer

trace

Nabovarsel veger og p-plasser Storhamar Arena

Opparbeidelse av veger og p-plasser for tidligere varslet prosjekt i Kornsilovegen 58, Hamar er nå nabovarslet. Naboer kan kontakte arkitekt Tore Bergh (970 54 951) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Situasjonsplan vedlagt i nabovarsel finnes i elektronisk utgave [...]

Les mer

trace

Nabovarsel – Storhamar Arena

Prosjekt i Kornsilovegen 58, Hamar, er nå nabovarslet. Tiltaket omfatter riving av eksisterende bygg og oppføring av ny idrettshall m/næringsareal. Naboer kan kontakte arkitekt Tore Bergh (970 54 951) ved spørsmål eller kommentarer til planene. Dokumenter [...]

Les mer