Meny

Vien-senteret

Sted: Hamar
Byggherre: Hedmark fylkeskommune / Statsbygg
Status: Ferdigstilt 2002 / 2005 / 2010 / 2019
Areal: 900 m²

Hedmark Fylkeskommune utlyste i 1999 designkonkurranse for Vien-senteret, en barnevernsinstitusjon for ungdom i alderen 13-18 år. Arkitektstudio Hamar (nå STUDIONSW) vant konkurransen, og var ansvarlig arkitekt for prosjektet frem til ferdigstillelse vinteren 2002.

Anlegget består av to fløyer som er sammenføyet med en baldakin. I hovedbygningen er det vestibyle m/vaktrom, boenheter, felles stue og kjøkken, kontorer og møterom. I sidefløyen er det gymsal og garderober.

Hovedbygningen er buet og formet som en naturlig avslutning i nedkant av kollen som ligger bak senteret.

Materialbruken i anlegget er tre og tegl. Den buede veggen mot kollen er utført som massiv bærende teglvegg. Inngangsparti, stue og gymsal har bærende konstruksjoner av limtre som synliggjøres gjennom glassfasade og interiør. Vindusfelt fra gulv til tak i store deler av fasaden sørger for mye lys og luft. Utvendig kledning er mørkbeiset panel. Innvendig er veggene kledd med slettpanel i hovedbygg og kryssfiner i gymsal. I vestibyle og stue er det spilehimling av tre.

Som historisk forankring er søyler ved inngangspartiet malt som bjørkestammer, for å påminne om den tidligere institusjonen Bjørketun som lå på tomten.

I 2013 fattet Riksantikvaren vedtak om fredning i verneklasse 1. Fredningen omfatter eksteriøret og deler av interiøret. Fredningen ble gjennomført for å sikre institusjonens arkitektoniske uttrykk. Anlegget står i dag som et arkitektonisk og kulturhistorisk viktig eksempel på en barnehjemsinstitusjon, som resultat av den omfattende satsingen på barnevernsfeltet på 1990-tallet.

Bygningen har vist seg fleksibel i planløsningen, slik at den kan tilpasses nye behov innen barnevernet.

Foto: Bufdir / Pernille Sandberg, Statsbygg og arkitekten

Kategori: ,