Meny

ELVIS

Sted: Elverum
Byggherre: Hedmark fylkeskommune
Status: Under oppføring
Areal: 24.800m²

Elverum videregående skole

Det skal bygges to større og flere mindre nybygg/tilbygg i prosjektet. På dagens parkeringsplass foran hovedinngang bygges et nytt bygg (ny fløy A) for å huse bibliotek, administrasjon og auditorium. «Biblioteksbygget» skal fremstå som en identitetsskaper for skolen, og skal videreføre intensjonen til Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune om å synliggjøre treverk i arkitekturen.

Nybygget har bærende limtresøyler i fasadene for bibliotek og administrasjon, som synliggjøres gjennom den transparente glassfasaden. Fasadene bygges med spilekledning av tre i ulike dimensjoner, lagt utenpå en luftet fasade, og skal fremstå som et innovativt og tydelig sentrum for skoleanlegget. Interiøret i bibliotek og auditorium skal fullføre ideen om en «treboks», med trekledning både på vegger, tak og i himling.

Nybygg for bibliotek og administrasjon bygges i første fase, og er nå tatt i bruk.

Sør for dagens gymsal (fløy E) bygges ny flerbrukshall med tilhørende garderober, treningsrom og klasserom. Den nye idrettshallen bygges sammen med eksisterende hallgulv, og gis en sømløs fasade i corten-stål. Perforeringer i fasade mot ny parkeringsplass mot vest gir rom for en eksponert kunstnerisk utsmykking på fasaden mot Glomma.

Prosjektet omfatter også innbygging av et uteområde for studieretning teknisk industriell produksjon (TIP), tilbygg for felles varemottak/avfallsrom, samt to tilbygg til eksisterende H-fløy i plan 2, som gir utvidet areal til arbeidsplasser for skolens lærere. Disse mindre tilbyggene skal, sammen med den renoverte skolen, ikke fremstå som adderte volumer, men knyttes sømløst til dagens eksisterende bygningsstruktur.

Kategori: