Meny

Siste nyheter

Nabovarsling – Aluvegen 93

Tiltaket omfatter oppføring av boligbygg med parkeringskjeller i tråd med detaljreguleringsplan for Aluvegen 93. Søknad om tiltak omfatter kun «Låven». Naboer kan kontakte arkitekt/søker Amund Eggum Wangen (625 50 400 / aew@studionsw.no) ved spørsmål eller kommentarer […]

Les mer

Oppstart av detaljreguleringsplan for Åsvangvegen 20

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Åsvangvegen 20, Gnr 613 / Bnr 46, PlanID 3413-342 I medhold av plan- og bygningslovens 12-8, varsles oppstart av detaljregulering for Åsvangvegen 20, 2334 Romedal. Forslagsstiller er Gunders Eiendom […]

Les mer

Matkvartalet har åpnet

Matkvartalet Hamar er utviklet av Vold Eiendommer i samarbeid med Driv Prosjektstyring, STUDIONSW og Brandl. Ø.M.Fjeld har tålmodig og fleksibelt vært hovedentreprenør, i samarbeid med en rekke lokale aktører. Næringsarealene i førsteetasje og bakgård er […]

Les mer

Nabovarsel – Asper boligområde

Tiltaket omfatter oppføring av boligbygg med parkeringskjeller på delfelt BBB4 OG BBB5. I tillegg skal omsøkte område inkludere opparbeidelse av tilliggende grøntområder og samferdselsanlegg iht vedlagte situasjonsplan og landskapsplan. Naboer kan kontakte arkitekt Tore Bergh (970 […]

Les mer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Elverhøi III

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 og §12-14, varsles med dette oppstart av detaljregulering av Elverhøi III, gnr./bnr. 30/1, 30/488, 30/1008, i Leiret i Elverum sentrum. Grunnlag for regulering er Plan- og bygningslovens Kapittel […]

Les mer