Meny

Siste nyheter

Nabovarsel – Asper boligområde

Tiltaket omfatter oppføring av boligbygg med parkeringskjeller på delfelt BBB4 OG BBB5. I tillegg skal omsøkte område inkludere opparbeidelse av tilliggende grøntområder og samferdselsanlegg iht vedlagte situasjonsplan og landskapsplan. Naboer kan kontakte arkitekt Tore Bergh (970 […]

Les mer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Elverhøi III

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 og §12-14, varsles med dette oppstart av detaljregulering av Elverhøi III, gnr./bnr. 30/1, 30/488, 30/1008, i Leiret i Elverum sentrum. Grunnlag for regulering er Plan- og bygningslovens Kapittel […]

Les mer

Garvergården

STUDIONSW har utarbeidet et forslag til ny boligbebyggelse ved Garvergården i Elverum. Forslaget legger opp til kombinasjon av parkering, næring og boliger med fellesskapsløsninger. Tomten har stor høydevariasjon, og målsettingen har vært å integrere prosjektet […]

Les mer

Banken

Oplandske Kreditbank, bygget i 1913, ble tegnet av arkitekt MNAL Bredo Greve. Bygården i gjennomført jugendstil, har i lang tid definert Hamars sjøfront, der bygget ligger ut mot Strandgateparken og Mjøsa. Bredo Greve var født […]

Les mer

Europan 15 header

Europan 15 – Raufoss today TOMORROW

Raufoss is rich in resources. The dynamics of the Industry Park, Amfi and the council, offers big opportunities for the town. They will be used as the first stages, as a starting point to preserve […]

Les mer