Meny

Remmen Kompetansesenter

Sted: Halden
Byggherre: Halden Utvikling AS
Status: Ferdigstilt 2013
Areal: 3.200m²

Rett ovenfor Høgskolen i Østfold har STUDIONSW ferdigstilt Remmen Kompetansenter – første byggetrinn i en større utbygging av Remmen, hvor kontoret er involvert i flere større prosjekter. Kontorbygget er på 3.200 kvm fordelt over fire etasjer pluss teknisk rom på tak. Veidekke Entreprenør har hatt totalentreprisen, og bygget sto klart høsten 2013.

Bygget huser flere ulike leietakere innen teknologi- og kompetanseutvikling, deriblant Norwegian Centres of Expertice (NCE Smart), Brady, Rejlers og Tieto. I plan 2 ligger felles kantine for alle ansatte, med utsikt over mot Høgskolen. I nederste plan er det lagt til rette for opprettelsen av et Simulerings- og Scenariosenter (SSC – les mer her).

Kompetansesenteret er orientert nokså nøyaktig nord-sør, og har en kontrast i fasadene i forhold til sitt motstykke Høgskolen, som i stor utstrekning har mye tegl og glass.

Metallfasader er et naturlig produkt. Zink patineres over tid, og vi stå seg godt sammen med fjell og stein som er på tomta

Fasaden mot syd skråner innover. Dette gir bygget et tydelig og klart grafisk uttrykk, men skråflaten er også optimalisert for montering av solcellepaneler. Samlet er det brukt 11,4 tonn zink i byggets fasader. Det er det lokale blikkenslagerfirmaet Hellberg og Bjerkeli som utførte fasadearbeidet, og Veidekke har i så stor utstrekning som mulig valgt å bruke lokale krefter som underentreprenører og leverandører. 

Les også mer om prosjektet på bygg.no

Kategori: